Arxiu del 24 Juny 2011

Sant Joan Baptista

Sant Joan Baptista fou un predicador que va liderar un moviment baptismal a la Judea dels temps de Jesús, cap allà al segle I. És considerat un profeta tant pel cristianisme, com l’islam, el mandeisme i lafe bahà’í. Seguint l’exemple d’anteriors profetes hebreus, Joan Baptista vivia de forma austera, demanava l’arrepentiment dels pecats i anunciava la justícia de Déu, recorrent al bateig com a símbol del perdó dels pecadors arrepentits, d’acord amb el costum jueu. Entre els que foren batejats per ell hi hagué el propi Jesucrist, motiu pel qual Joan és considerat en la fe cristiana com el precursor de Jesús i motiu pel qual és un personatge cabdal del cristianisme.

Segons el costumari popular, s’explica que el rei Herodes planejava casar-se amb la seua formosa neboda, però en assabentar-se de la intenció del rei, Joan Baptista s’hi oposà per considerar-la incestuosa. Heròdies i Salomé III, enrabiades, decidiren venjar-se’n i Salomé cantà i ballà davant Herodes que, en acabar l’actuació, estava tan complagut que prometé donar-li qualsevol cosa, demanant-li ella el cap del Baptista en una safata.

De Sant Joan Baptista en celebrem el naixement el 24 de juny, coincidint de pas amb la tradició més pagana del solstici d’estiu, coincidència que fa que s’hi celebrin moltes festes folklòriques relacionades amb aquest fet, sobretot a la nit de Sant Joan, la del 23 de juny.