Arxiu del 15 Juny 2011

Noves comissions dins de l’ACGC

L’Agupació de Colles de Geganters de Catalunya ha aprovat recentment la creació o ampliació de diferents comissions per formar part de l’estructura interna de l’Agrupació, podent treballar i aprofundir en temes de rellevància per a l’entitat. Les noves comissions són:

  • Comissió de capgrossos
  • Comissió de música
  • Comissió estatus i reglament de règim intern
  • Comissió xerrades itinerants
  • Comissió de la Fira del Món Geganter

Les funcions i objectius de la Comissió de Capgrossos seran la conservació dels balls dels capgrossos de l’ACGC, l’assessorament a la Trobada Nacional de Capgrossos, la promoció i difusió dels balls de capgrossos, vetllar per les sortides dels capgrossos de l’ACGC, promoció de l’estudi sobre els capgrossos a través de seminaris, tallers i conferències, promoció del paper dels capgrossos en les colles associades i en els seus actes, l’anàlisi de quin paper tenen i haurien de tenir els capgrossos al carrer, l’elaboració d’un inventari de capgrossos de Catalunya i elaborar el llistat de colles que tenen com activitat única l’activitat capgrossera.

Les funcions i objectius de la Comissió de Música seran la convocatòria del futur Concurs de Composició per a Gralla de Músiques per a Gegants de l’ACGC, l’ensenyament i manteniment dels balls protocol•laris de l’ACGC, la potenciació d’instruments i formacions tradicionals per acompanyar els gegants, la recopil•lació de partitures del repertori de músiques d’acompanyament de gegants i capgrossos, crear una borsa de professors d’instruments tradicionals i Escoles de Música Tradicional i el foment de l’estudi i el coneixement musical i instrumental.

Les funcions i objectius de la Comissió d’Estatuts i Régim Intern seran l’adaptació dels Estatuts a la normativa d’associacions del 2008 i la modificació del Reglament de Règim Intern que regula el funcionament de l’entitat per adaptar-lo als canvis que ha sofert aquesta des de la darrera modificació.

Les funcions i objectius de la Comissió de Xerrades Itinerants seran trobar un punt d’encontre on reflexionar sobre el present i futur de l’ACGC sobre temàtiques com si continuen sent bons els models de Ciutat Gegantera i Trobada Nacional actuals, si els capgrossos de l’ACGC han de continuar fent totes les sortides conjuntament amb els gegants i els gegantons durant els dos anys que una colla els té en custòdia o quin és el paper que ha de tenir la imatgeria de l’ACGC.

Les funcions i objectius de la Comissió de Fira seran l’organització de la Fira del Món Geganter, la proposició del programa d’actes amb mutu acord entre l’ens i els organitzadors, la valoració de les candidatures presentades per a l’organització de la Fira, la proclamació de la població organitzadora de la Fira i la potenciació dels actes i l’espai de trobada en tots els sectors implicats a la festa.

És evident que el desenvolupament de les tasques de l’Agrupació requereix que cada cop més es diversifiqui la seva gestió i organització, és a dir, que gent aliena a la pròpia junta i/o organització s’incorpori en moltes més tasques per tal de fer més efectiva i pràctica la seva gestió. Des d’aquí una felicitació per aquesta nova decissió de la Junta Directiva de l’ACGC, doncs crec que és el camí a seguir de cara els propers anys, una certa descentralització de moltes de les decisions de l’entitat delegant-les a comissions específiques amb gent dedicada en exclusiva a aquestes comissions, gent que no han de perqué tenir una relació estreta amb la pròpia organització, estant oberta a ex memebres de la junta que puguin aportar experiència, així com persones a títol individual que puguin aportar ganes de fer coses i punts de vista més innovadors. Altrament, encara hi trobo a faltar alguna comissió de més.